Rruga Themistokli Gërmenji, Tirana

+355 69 40 42 956

A Perfect Smile, A Better Life!
Kontaktoni

+355 69 40 42 956

Aparat Invisalign

Invisalign është një aparat ortodontik midis të tjerave. Ky sistem transparent dhe estetik konsiston në një seri gutierash (aligner trays dental polycarbonate).
Secila gutiere mbahet në gojë për rreth 300 ore (2 jave, 22 orë në ditë) përgjatë gjithë ditës përveç vakteve dhe larjes së dhëmbëve.
Kjo metodë mundëson lëvizjen graduale, butësisht të dhëmbëve deri në pozicionin e tyre final të dëshiruar.